22
شهریور

اصلا چه می شود؟!

از من نخواه با تو نباشم دقیقه ای

دق می کنم بدون محرّم دقیقه ای

بگذار کنج روضه کنارت نفس زنم

شادی همیشه هست ولی غم دقیقه ای

اصلا چه می شود که بخوانی کنار خود

مثل زهیرِ خسته، مراهم دقیقه ای

 

شاعر: وحید محمدی

 


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...