25
آبان

بوی «حسن» وزیده ز اشعار محتشم!

باید دوباره خیمه غم دست و پا کنیم

پرچم، کُتل، کتیبه، علم دست و پا کنیم

 بعد از دو ماه گریه به ارباب بی کفن

اشکی برای شاه کرم دست و پا کنیم

شاعر: محمود مربوبی


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...