4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم

همای عرش کجا و کبوتر چاهی

 

شاعر: شهریار/ غزل 159


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...