4
مرداد

حیف از ناله معصوم هزارآوایی!

شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است

گر برای دل خود ساخته ای دنیایی

 

شاعر: شهریار/ غزل 160


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...