4
شهریور

در بسته نیست!

گفتم کلید قفل شهادت شکسته است

یا اندر این زمانه در باغ بسته است،

خندید و گفت:

ساده نباش ای قفس پرست…

در بسته نیست…

بال و پر تو شکسته است…

 

شاعر:؟؟؟


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...