29
مهر

دلی خواهم که

دلا شبها نمی نالی به زاری
سر راحت به بالین می گذاری
تو صاحب درد بودی، ناله سر کن
خبر از درد بی دردی نداری

دلی خواهم که از او درد خیزد
بسوزد، عشق ورزد، اشک ریزد

شاعر: فریدون مشیری


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...