27
آبان

دل همیشه غریبم هوایتان کرده است...

دل همیشه غریبم هوایتان کرده است

هواى گریه پایین پایتان کرده است

چگونه لطف ندارى به این دو چشمى که

کنار پنجره‌ها‌یت صدایتان کرده است؟

تو آن نماز غریب همیشه‌‏ها هستى

که کوچه‌‏هاى خراسان قضایتان کرده است

 سپیده‌‏اى و به رنگ شفق در آمده‌‏اى

کدام زهر ستم جابجایتان کرده است

 

شاعر: علی اکبر لطیفیان

 


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...