19
مهر

هوای قلب حسینی!

هوای قلب، حسینی… دو چشم بارانی است

هوای میکده از نام دوست رحمانی است

گرفته شور محبت همه وجودم را

جدایی من و عشق حسین ویرانی است


شاعر: محمد جواد شیرازیfree b2evolution skin