22
اردیبهشت

کافیست...!

من همین قدر که با حال وهوایت گه گاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

فکر کردن به تو یعنی غزلی شور انگیز

که همین شوق مرا،خوبترینم! کافی ست

 

شاعر: محمدعلی بهمنی


free b2evolution skin