6
آبان

هر چه باشد تو هم علی هستی!

خون خورشید در رگت جاری

از بنی هاشمی، یلی هستی

دستهای تو را به هم بستند

هرچه باشد توهم علی هستی

**

کاش می مُردم و نمی خواندم

سر بازارها تو را بردند

نیزه داران عبای دوشت را

جای سوغات کربلا بردند

 

شاعر: وحید قاسمی


free b2evolution skin
27
شهریور

بگو چه می فهمیم؟!!!

اسیر بازی دنیا و غرق در وهمیم

ز عشق حضرت هادی بگو چه می فهمیم؟

فروخت هر که دلش را به او بهشتی شد

در این تجارت پر سود، حیف بی سهمیم!

 

شاعر: وحید قاسمی


free b2evolution skin