17
آبان

وقتی به بال دل به بقیع تو می پرم!

تابوت تیر خورده و یک قبر بی حرم

این هم جزای آن همه آقایی و کرم

 

شاعر: داوود رحیمی


free b2evolution skin