28
اسفند

عیدتون مبارک!

مبارک باد عید، آن دردمند بی‌کسی را که نه کس را مبارک‌باد گوید نه کس او را   شاعر:؟؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin
28
اسفند

می‌دهم خود را نویدِ سالِ بهتر!

می‌دهم خود را نویدِ سالِ بهتر، سال‌هاست گرچه هر سالَم بَتَر از پار می‌آید فرود!   شاعر: مهدی اخوان ثالث بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

گر تو هم از من گریزی وای بر احوال من!

خنده بیگانگان دیدم نگفتم درد دل آشنایا با تو گویم گریه دارد حال من … روزگار اینسان که خواهد بی کس و تنها مرا سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من   شاعر: شهریار/ غزل 113 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن!

شمع بزم افروز را از خویشتن سوزی چه باک او جمال جمع جوید در زوال خویشتن خاطرم از ماجرای عمر بی حاصل گرفت پیش بینی کو کز او پرسم مآل خویشتن   شاعر: شهریار/ غزل 105 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

روا داری گناه خویش و آنگه بر من آشفتن!

نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را ولیکن با که می‌گویی که نتواند پذیرفتن   شاعر: سعدی/ غزل460 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

هزارم درد می‌باشد که می‌گویم نهان دارم!

گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می‌دارد نه بی او می‌توان بودن نه با او می‌توان گفتن …. چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن   شاعر: سعدی/ غزل460 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

نمی‌باید وفای عهد جستن!

اگر کنجی به دست آرم دگر بار منم زین نوبت و تنها نشستن ولیکن صبر تنهایی محال است که نتوان در به روی دوست بستن   شاعر: سعدی/ غزل 459 بیشتر »

free b2evolution skin