10
آبان

من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم!

من چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم گر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی… بیشتر »

free b2evolution skin
10
آبان

روزگاریست که سودازده روی توام!

نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود کمتر از هیچ برآمد به ترازوی توام همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت محرمی نیست که آرد خبری سوی توام شاعر: سعدی/ غزل 363 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم!

خدای را که دگر آسمان بلا نفرستد تو خود بدین قد و بالا بلای روی زمینی تو تشنه غزل شهریار و من به که گویم که شعرتر نتراود برون ز طبع حزینی   شاعر: شهریار/ غزل 155 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حیف از ناله معصوم هزارآوایی!

شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است گر برای دل خود ساخته ای دنیایی   شاعر: شهریار/ غزل 160 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم همای عرش کجا و کبوتر چاهی   شاعر: شهریار/ غزل 159 بیشتر »

free b2evolution skin