4
مرداد

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم!

خدای را که دگر آسمان بلا نفرستد تو خود بدین قد و بالا بلای روی زمینی تو تشنه غزل شهریار و من به که گویم که شعرتر نتراود برون ز طبع حزینی   شاعر: شهریار/ غزل 155 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حیف از ناله معصوم هزارآوایی!

شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است گر برای دل خود ساخته ای دنیایی   شاعر: شهریار/ غزل 160 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم همای عرش کجا و کبوتر چاهی   شاعر: شهریار/ غزل 159 بیشتر »

free b2evolution skin
2
اردیبهشت

ای بغض ناصبور مگر مرده ایم ما؟!!

بر ما چه رفته است که دل مرده ایم ما؟ دل را به میهمانی غم برده ایم ما گل های زرد دسته به دسته شکفته اند بر ما چه رفته است که پژمرده ایم ما؟   شاعر:؟؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

گر تو هم از من گریزی وای بر احوال من!

خنده بیگانگان دیدم نگفتم درد دل آشنایا با تو گویم گریه دارد حال من … روزگار اینسان که خواهد بی کس و تنها مرا سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من   شاعر: شهریار/ غزل 113 بیشتر »

free b2evolution skin