4
مرداد

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم!

خدای را که دگر آسمان بلا نفرستد تو خود بدین قد و بالا بلای روی زمینی تو تشنه غزل شهریار و من به که گویم که شعرتر نتراود برون ز طبع حزینی   شاعر: شهریار/ غزل 155 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم همای عرش کجا و کبوتر چاهی   شاعر: شهریار/ غزل 159 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

گر تو هم از من گریزی وای بر احوال من!

خنده بیگانگان دیدم نگفتم درد دل آشنایا با تو گویم گریه دارد حال من … روزگار اینسان که خواهد بی کس و تنها مرا سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من   شاعر: شهریار/ غزل 113 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

روا داری گناه خویش و آنگه بر من آشفتن!

نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را ولیکن با که می‌گویی که نتواند پذیرفتن   شاعر: سعدی/ غزل460 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

نمی‌باید وفای عهد جستن!

اگر کنجی به دست آرم دگر بار منم زین نوبت و تنها نشستن ولیکن صبر تنهایی محال است که نتوان در به روی دوست بستن   شاعر: سعدی/ غزل 459 بیشتر »

free b2evolution skin