10
آبان

من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم!

من چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم گر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی… بیشتر »

free b2evolution skin
10
آبان

روزگاریست که سودازده روی توام!

نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود کمتر از هیچ برآمد به ترازوی توام همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت محرمی نیست که آرد خبری سوی توام شاعر: سعدی/ غزل 363 بیشتر »

free b2evolution skin
14
اسفند

نمی‌باید وفای عهد جستن!

اگر کنجی به دست آرم دگر بار منم زین نوبت و تنها نشستن ولیکن صبر تنهایی محال است که نتوان در به روی دوست بستن   شاعر: سعدی/ غزل 459 بیشتر »

free b2evolution skin
13
دی

گفتم به عقل پای برآرم ز بند او!

مستوجب ملامتی ای دل که چند بار عقلت بگفت و گوش نکردی به پند او   شاعر: سعدی/ غزل480 بیشتر »

free b2evolution skin
13
دی

چاره ما هیچ نیست جز سپر انداختن!

یا بگدازم چو شمع یا بکشندم به صبح چاره همین بیش نیست سوختن و ساختن   شاعر: سعدی/ غزل 456 بیشتر »

free b2evolution skin