2
اردیبهشت

ای بغض ناصبور مگر مرده ایم ما؟!!

بر ما چه رفته است که دل مرده ایم ما؟ دل را به میهمانی غم برده ایم ما گل های زرد دسته به دسته شکفته اند بر ما چه رفته است که پژمرده ایم ما؟   شاعر:؟؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin