2
اردیبهشت

ای بغض ناصبور مگر مرده ایم ما؟!!

بر ما چه رفته است که دل مرده ایم ما؟ دل را به میهمانی غم برده ایم ما گل های زرد دسته به دسته شکفته اند بر ما چه رفته است که پژمرده ایم ما؟   شاعر:؟؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin
16
مهر

اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد!

تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد … خطاست این که دل دوستان بیازاری ولیک قاتل عمد از خطا چه غم دارد   شاعر: سعدی/ غزل169 بیشتر »

free b2evolution skin
13
مهر

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است!

به خشم رفتهٔ ما را که می‌برد پیغام بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است بکش چنان که توانی که بی مشاهده‌ات فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است   شاعر: سعدی/ غزل 71 بیشتر »

free b2evolution skin
26
مرداد

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست!

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست به لاله های چمن چشم بسته می گذرم که تاب دیدن دلهای داغدارم نیست   شاعر: شهریار/ غزل 27 بیشتر »

free b2evolution skin
16
مرداد

شب سرآمد یک دم آخر دیده بر هم نه رهی !

تا بود اشک روان از آتش غم باک نیست برق اگر سوزد چمن را جویبار آسوده است   شاعر: رهي معيري/ غزل/ جلد دوم/شب زنده دار بیشتر »

free b2evolution skin