4
مرداد

چو دل به زلف تو بستم به خود قرار ندیدم!

خدای را که دگر آسمان بلا نفرستد تو خود بدین قد و بالا بلای روی زمینی تو تشنه غزل شهریار و من به که گویم که شعرتر نتراود برون ز طبع حزینی   شاعر: شهریار/ غزل 155 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حیف از ناله معصوم هزارآوایی!

شهریارا چه غم از غربت دنیای تن است گر برای دل خود ساخته ای دنیایی   شاعر: شهریار/ غزل 160 بیشتر »

free b2evolution skin
4
مرداد

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی!

ز سایه ئی که به خاک افکنی خوشم چکنم همای عرش کجا و کبوتر چاهی   شاعر: شهریار/ غزل 159 بیشتر »

free b2evolution skin