12
مهر

عمری است دلخوشم...!

برپا شده است در دل من خیمه ی غمی

جانم چه نوحه و چه عزا و چه ماتمی

عمری است دلخوشم به همین غم که در جهان

غیر از غمت نداشته ام یار و همدمی


شاعر: سعید بیابانکی


free b2evolution skin