21
خرداد

گریزانم من از غوغای مردم!

پناهــم بــاش ای مهتـاب روشن

در این شب های سرد بی تفاهم

منــم تنهــاترین مـوجـود عالــــم

دلــم افتـــاده در شــور و تلاطم

رمـــوز عشـق می دانم نهفتــن

تکلــم کن خــــدا بـا مــن تکلــم


شاعر: افروز عسگریfree b2evolution skin