9
دی

داغ نایافت بس است!

در کوی تو صد هزار صاحب هوس است

تا خود، به وصال تو، که را دسترس است

آن کس که بیافت، دولتی یافت عظیم

و آن کس که نیافت، داغ نایافت بس است

 

شاعر: بابا افضل کاشانی/ رباعی22


free b2evolution skin
23
فروردین

من نه آدمی ام...!!

دارم دلی مخاطره جوی بلا پرست

سرگشته رایِ گم شده عقلِ هوا پرست

با درد و غم به طبع، چو یاری وفا نمای

با جان خود به کینه، چو خصمی جفا پرست

سعی‌ام هبا شده است و طلب بیهده، از آنک

بیهوده جوی شد دل و دیده هوا پرست

ممکن که من نه آدمی‌ام، ز آنکه آدمی

یا بت پرست باشد و یا بس خدا پرست


شاعر: بابا افضل کاشانی/ غزل 3


free b2evolution skin
23
فروردین

با که پیوندم؟!!!

    بگسلم از تو، با که پیوندم؟

              از تو گر بگسلم به خود خندم   
         بخت بیدار یاور من شد    ناگهان زی در تو افکندم
   بندها بود بر من، اکنون شد    دیدن تو کلید هر بندم
       کان اگر کَندَمی نیافتمی   زان تو را یافتم که جان کندم
  کی خبر داشتم ز خود بی تو   که چی‌ام، یا چه گونه، یا چندم
اگه اکنون شدم ز خود که مرا  

جاودان با تو بود پیوندم           

 

شاعر: بابا افضل کاشانی/ غزل 4

عشق


free b2evolution skin