25
فروردین

دل عاشق بود گرگ گرسنه!

هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد


شاعر: بابا طاهر/ دو بیتی 37free b2evolution skin