7
تیر

این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مرا!!!!

من کیم کاندیشهٔ تو هم نفس باشد مرا

یا تمنای وصال چون تو کس باشد مرا

گر بود شایستهٔ غم خوردن تو جان من

این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مرا

 

شاعر: سنایی غزنوی/ غزل 15


free b2evolution skin
4
تیر

مقصود آنگه حاصلست!!!

راه عشق از روی عقل از بهر آن، بس مشکلست

کان نه راه صورت و پایست، کان راه دلست

بر بساط عاشقی از روی اخلاص و یقین

چون ببازی جان و تن مقصود آنگه حاصلست

 

شاعر: سنایی غزنوی/غزل40


free b2evolution skin
3
تیر

گر دوست را غربت من خوش بود...!!

گر دوست را به غربت من خوش بود همی

ای من رهی غربت و ای من غلام دوست

 

شاعر: سنایی غزنوی/غزل47


free b2evolution skin