30
مرداد

اینها همگی لازمه هستی ماست!

گر بر در دیر می‌نشانی ما را گر در ره کعبه میدوانی ما را اینها همگی لازمهٔ هستی ماست خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را   شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی11 بیشتر »

free b2evolution skin
26
مرداد

شاهد شو ای شرار محبت که بی غشم!

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود بیچاره من که ساخته از آب و آتشم.. باور مکن که طعنه طوفان روزگار جز در هوای زلف تو دارد مشوشم سروی شدم به دولت آزادگی که سر با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم   شاعر: شهریار/ غزل 85 بیشتر »

free b2evolution skin
16
مرداد

چرا نمی تابد؟!!!

دلم که آینه‌ای شد، چرا نمی‌تابد درو رخ تو؟ همانا که نیست آینه پاک چو آفتاب بهر ذره می‌نماید رخ ولیک چشم عراقی نمی‌کند ادراک   شاعر: عراقی/ غزل 146 بیشتر »

free b2evolution skin
14
مرداد

قلب تپنده حرم قم، حریم توست!

چشم دلم به سمت حرم باز می شود با یک سلام صبح من آغاز می شود  پر می کشد دلم به هوای طواف تو وقتی که لحظه لحظه ي پرواز می شود...  اعجاز توست اينکه دلم يا کريم توست قلب تپنده ي حرم قم، حريم توست    شاعر: یوسف رحیمی بیشتر »

free b2evolution skin
12
مرداد

محرم رازها مرا دریاب!

لحظه لحظه خودی و خود بینی گیردم از خدا مرا دریاب صحبت خلق دورم از حق کرد عمر من شد هبا مرا در یاب هر دم آید گرانی از طرفی گیرد از من مرا مرادریاب در گلو غصه قصه در دل ماند محرم رازها مرا دریاب   شاعر: فیض کاشانی/ غزل 62 بیشتر »

free b2evolution skin