1
بهمن

بیان عشق حقیقی بود نوای صفیرم !

اسیر قید محبت سر از کمند نتابد گرم بتیغ برانی کجا روم که اسیرم بحضرتی که شهانرا مجال قرب نباشد من شکسته بگردش کجا رسم که فقیرم   شاعر: خواجوی کرمانی/ غزل 653 بیشتر »

free b2evolution skin
24
مهر

بساز!

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز زان که درمانی ندارد دردِ بی‌آرام دوست...   شاعر: حافظ/ غزل 62 بیشتر »

free b2evolution skin
26
شهریور

و هزار اندیشه!!!

گفتی که تو را شوم مدار اندیشه دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه کو صبر و چه دل، کآنچه دلش می‌خوانند یک قطرهٔ خون است و هزار اندیشه   شاعر: حافظ/ رباعی 37 بیشتر »

free b2evolution skin
24
شهریور

نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی!

چون تحمل نکند بار فراق تو کسی با همه درد دل آسایش جانش باشی ای که بی دوست به سر می‌نتوانی که بری شاید ار محتمل بار گرانش باشی سعدی آن روز که غوغای قیامت باشد چشم دارد که تو منظور نهانش باشی   شاعر: سعدی / غزل 584 بیشتر »

free b2evolution skin
14
شهریور

مي خورم در آشنايي حسرت بيگانه را!

آشنا خواهی گر ای دل با خود آن بیگانه را اول از بیگانه باید کرد خالی خانه را آشنایی‌های آن بیگانه پرور بین، که من می‌خورم در آشنایی حسرت بیگانه را   شاعر: فروغي بسطامي/ غزل 39 بیشتر »

free b2evolution skin