22
فروردین

من بیچاره گرفتار خیال خویشم!

دل ز عشق رخت ای دوست، کجا برگیرم

برود عمر عزیز ار به سر تشویشم

من، همان شاطر عشقم که به تو شرط کنم

گر کشم دست ز دامان تو، نادرویشم


شاعر: شاطر عباس صبوحیfree b2evolution skin