11
تیر

عمرم به کران رسید!!!

تا در طلب دوست همی بشتابم

عمرم به کران رسید و من در خوابم

 

شاعر: فرخی سیستانی/  رباعی 28


free b2evolution skin