29
اردیبهشت

چه حاجت به بیان است...!

گفتیم که میلاد علی روز پدر بود

گفتند که میلاد تو هم روز جوان است

هم حیدر کراری و هم احمد مختار

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است


شاعر: مهدی نظریfree b2evolution skin