24
بهمن

مینای ما تهی است دل ما از آن پر است!

هاتف به من ز جور رقیب و جفای یار

کم کن سخن که گوشم ازین داستان پر است

 

شاعر: هاتف اصفهانی/ غزل 16


 


free b2evolution skin
31
تیر

قوت عشق!

ز مور کمترم و می‌کشم به قوت عشق

به دوش باری، کز حد پیل افزون است

شاعر: هاتف اصفهانی/ غزل 24

 


free b2evolution skin
30
تیر

بر نمی دارم از این در...!

دل عشاق روا نیست که دلبر شکند

گوهری کس نشنیده است که گوهر شکند

بر نمی‌دارم از این در سر خویش ای دربان

صد ره از سنگ جفای تو گرم سر شکند

شاعر: هاتف اصفهانی/ غزل 39


free b2evolution skin