7
آبان

گرش تو یار نباشی!

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست

گرش تو یار نباشی، جهان به کارش نیست

 

شاعر: هوشنگ ابتهاج


free b2evolution skin