4
خرداد

مگر آن بنده که...!

هر دلی کز تو شود غمزده، آندل شادست

هر بنایی که خراب از تو شود، آبادست

کمر بندگی عشق نبندد به میان

مگر آن بنده که از بند جهان آزادست

 

شاعر:  وحدت کرمانشاهی


free b2evolution skin