26
آذر

دوری چنان مکن که به شیون برانمت!

سرو بلند من که به دادم نمی رسی

دستم اگر رسد به خدا می رسانمت

پیوند جان جدا شدنی نیست ماه من

تن نیستی که جان دهم و وارهانمت

 

شاعر: شهریار/ غزل 34


free b2evolution skin
11
آذر

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد!

افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش

کاین پخته بین که در سر سودای خام شد

 

شاعر: سعدی/ غزل 211


free b2evolution skin
11
آذر

بدر وجود من چرا در نظرت هلال شد!

طرفه مدار اگر ز دل نعره بیخودی زنم

کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد

 

شاعر: سعدی/ غزل 210


free b2evolution skin
28
آبان

ملک آن توست و فرمان مملوک را چه درمان!

گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم

آن نیستی که رفتی آنی که در ضمیری

 

شاعر: سعدی/ غزل575


free b2evolution skin
28
آبان

حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی؟!

مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند

تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی

 

شاعر: سعدی/ غزل603


free b2evolution skin