6
اردیبهشت

مثل نیلوفر...!

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت 

حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت!

 

شاعر: قیصر امین پور


free b2evolution skin
3
اردیبهشت

می ترسم...!

نمی ترسم من از دشمن، خیالی نیست

من از هم سنگر مرموز می ترسم

نمی ترسم که غیری کینه می ورزد

من از یاران کین اندوز می ترسم

نمی ترسم من از عريانيم حتی

 من از خیاط تهمت دوز می ترسم

نمی ترسم من از امروز و فردا هیچ

من از فردای بی امروز می ترسم…..

 

شاعر: قیصر امین پور


free b2evolution skin
2
اردیبهشت

چه کرده ام؟!

از خود سوال میکنم آیا چه کرده ام؟

در فکر فرو می روم از من چه دیده ای؟

فرصت نمیدهی که کمی دردل کنم …

گویا ازین نمونه مکرر شنیده ای …

 

شاعر: قیصر امین پور


free b2evolution skin
21
مهر

هزاران کاروان دل!

سری بر نیزه‌ای، منزل به منزل

به همراهش هزاران کاروان دل

 

شاعر: قیصر امین پور


free b2evolution skin
18
مهر

خوشا از دل نم اشکی فشاندن!

شگفتا بی‌سر و سامانی عشق!

به روی نیزه سرگردانی عشق!


شاعر: قیصر امین پور


free b2evolution skin