22
خرداد

انگشت نماي خلق و خالق بودن!

قلّش و قلندری و عاشق بودن

در مجمع رندان موافق بودن

انگشت‌نمای خلق و خالق بودن

به زانکه به خرقهٔ منافق بودن

 

شاعر: مهستي گنجوي/ رباعي 140


free b2evolution skin
21
خرداد

نه در ديده و دل!

در دل نگذارمت که افگار شوی

در دیده ندارمت که بس خوار شوی

در جان کنمت جای نه در دیده و دل

تا با نفس باز پسین یار شوی

 

شاعر: مهستي گنجوي/رباعي 140


free b2evolution skin
20
خرداد

آسوده دلي زير و زبر بايد كرد!

جان در ره عاشقی خطر باید کرد

آسوده دلی زیر و زبر باید کرد

وانگه ز وصال باز نادیده اثر

با درد دل از جهان گذر باید کرد

 

شاعر: مهستي گنجوي/ رباعي54


free b2evolution skin