26
آذر

او بود بی‌وفا و در این گفتگو نبود!

دیگر شکسته بود دل و در میان ما صحبت به جز حکایت سنگ و سبو نبود او بود در مقابل چشم ترم ولی آوخ که پیش چشم دلم دیگر او نبود   شاعر: شهریار/ غزل 62 بیشتر »

free b2evolution skin
26
آذر

یک عمر گریه کردم ای آسمان روا نیست!

متاع دلبری و حال دل سپردن نیست وگرنه پیر از عاشقی نپرهیزد تو شهریار به بخت و نصیب شو تسلیم که مرد راه به بخت و نصیب نستیزد   شاعر: شهریار/ غزل 43 بیشتر »

free b2evolution skin
26
آذر

دوری چنان مکن که به شیون برانمت!

سرو بلند من که به دادم نمی رسی دستم اگر رسد به خدا می رسانمت پیوند جان جدا شدنی نیست ماه من تن نیستی که جان دهم و وارهانمت   شاعر: شهریار/ غزل 34 بیشتر »

free b2evolution skin
11
آذر

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد!

افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش کاین پخته بین که در سر سودای خام شد   شاعر: سعدی/ غزل 211 بیشتر »

free b2evolution skin
11
آذر

بدر وجود من چرا در نظرت هلال شد!

طرفه مدار اگر ز دل نعره بیخودی زنم کآتش دل چو شعله زد صبر در او محال شد   شاعر: سعدی/ غزل 210 بیشتر »

free b2evolution skin