22
دی

کو تاثیرت؟!

ای ناله چه شد در دل او تاثیرت کامشب نبود یک سر مو تاثیرت با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟   شاعر: رهی معیری/ رباعی ناله بی اثر بیشتر »

free b2evolution skin
22
دی

ممنون دلم!

دل در همه حال تکیه گاه است مرا در ملک وجود پادشاه است مرا از فتنه ی عقل چون به جان می آیم ممنون دلم خدا گواه است مرا   شاعر: خلیل الله خلیلی/ رباعی 1 بیشتر »

free b2evolution skin
13
دی

گفتم به عقل پای برآرم ز بند او!

مستوجب ملامتی ای دل که چند بار عقلت بگفت و گوش نکردی به پند او   شاعر: سعدی/ غزل480 بیشتر »

free b2evolution skin
13
دی

چاره ما هیچ نیست جز سپر انداختن!

یا بگدازم چو شمع یا بکشندم به صبح چاره همین بیش نیست سوختن و ساختن   شاعر: سعدی/ غزل 456 بیشتر »

free b2evolution skin
13
دی

ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست!

حدیث سعدی اگر کائنات بپسندند به هیچ کار نیاید گرش تو نپسندی مرا چه بندگی از دست و پای برخیزد مگر امید به بخشایش خداوندی   شاعر: سعدی/ غزل 537 بیشتر »

free b2evolution skin