14
اسفند

روا داری گناه خویش و آنگه بر من آشفتن!

نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را

ولیکن با که می‌گویی که نتواند پذیرفتن

 

شاعر: سعدی/ غزل460


free b2evolution skin
14
اسفند

هزارم درد می‌باشد که می‌گویم نهان دارم!

گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می‌دارد

نه بی او می‌توان بودن نه با او می‌توان گفتن
….

چنانت دوست می‌دارم که وصلم دل نمی‌خواهد

کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن

 

شاعر: سعدی/ غزل460


free b2evolution skin
14
اسفند

نمی‌باید وفای عهد جستن!

اگر کنجی به دست آرم دگر بار

منم زین نوبت و تنها نشستن

ولیکن صبر تنهایی محال است

که نتوان در به روی دوست بستن

 

شاعر: سعدی/ غزل 459


free b2evolution skin
30
بهمن

عباس شد ستاره دنباله دار تو!

یک عمر گریه کردی و گفتی فقط حسین

ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست

 

شاعر: وحید محمدی


free b2evolution skin
24
بهمن

مینای ما تهی است دل ما از آن پر است!

هاتف به من ز جور رقیب و جفای یار

کم کن سخن که گوشم ازین داستان پر است

 

شاعر: هاتف اصفهانی/ غزل 16


 


free b2evolution skin