29
مهر

دلی خواهم که

دلا شبها نمی نالی به زاری سر راحت به بالین می گذاری تو صاحب درد بودی، ناله سر کن خبر از درد بی دردی نداری … دلی خواهم که از او درد خیزد بسوزد، عشق ورزد، اشک ریزد شاعر: فریدون مشیری بیشتر »

free b2evolution skin