4
شهریور

در بسته نیست!

گفتم کلید قفل شهادت شکسته است یا اندر این زمانه در باغ بسته است، خندید و گفت: ساده نباش ای قفس پرست… در بسته نیست… بال و پر تو شکسته است…   شاعر:؟؟؟ بیشتر »

free b2evolution skin