27
مرداد

تا چه رسد به دیگری!

گر برود به هر قدم در ره دیدنت سری

من نه حریف رفتنم از در تو به هر دری

تا نکند وفای تو در دل من تغیری

چشم نمی‌کنم به خود تا چه رسد به دیگری

 

شاعر: سعدی/ غزل 555

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
27
مرداد

هر چند آتشیم!

چون صبح، زیر خیمهٔ دلگیر آسمان

در آرزوی یک نفس بی‌غمانه‌ایم

ما را زبان شکوه ز بیداد یار نیست

هر چند آتشیم، ولی بی‌زبانه‌ایم

 

شاعر: صائب تبریزی/غزل 126

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
14
مرداد

جهان به کارم نیست!

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست

گرش تو یار نباشی جهان به کارش نیست…!

 

شاعر: هوشنگ ابتهاج

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
4
مرداد

عمر اگر باشد به عهد خود وفا خواهیم کرد!

قصه شب های هجران نیست اینجا گفتنی

روز محشر این سر طومار وا خواهیم کرد

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 2370

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
4
مرداد

نه درد ساکن می‌شود نه ره به درمان می‌برم!

من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم

طاقت نمی‌دارم ولی افتان و خیزان می‌برم

از دست او جان می‌برم تا افکنم در پای او

تا تو نپنداری که من از دست او جان می‌برم

 

شاعر: سعدی / غزل 392

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
 
مداحی های محرم