16
بهمن

دشمن سعدی مراد یافت!

سر دل از زبان نشود هرگز آشکار

گر دل موافقت نکند کای زبان بگوی

ای باد صبح دشمن سعدی مراد یافت

نزدیک دوستان وی این داستان بگوی

 

شاعر: سعدی/ غزل 633

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
15
بهمن

من دل از مهرش نمی شویم!

ای که گفتی دل بشوی از مهر یار مهربان

من دل از مهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی

 

شاعر: سعدی/ غزل 631

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
14
بهمن

هر کس به کسی و حضرتی می نازد!

الله، به فریاد من بی کس رس

فضل و کرمت یار من بی کس بس

هر کس به کسی و حضرتی مینازد

جز حضرت تو ندارد این بی کس کس

 

شاعر: ابو سعید ابولخیر/ رباعی 355

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
25
دی

هیچ کس؟!!

هیچ کس گرد دل ما نتواند گردید

کاین شکاری است که در پنجه شیرانه اوست

دام او می کند آزاد ز غم ها دل را

سیر چشمی ز دو عالم، اثر دانه اوست


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1511

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
24
دی

غم عشق!

با غم عشق غم عالم فانی هیچ است

غم عالم نخورد هر که همین غم با اوست


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1509

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin