24
اسفند

زنده آنست...!

زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست

زنده آنست که با دوست وصالی دارد

 

شاعر: سعدي/ غزل 173

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
23
اسفند

کی؟!!!

از پختگی است گر نشد آواز ما بلند

کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟

سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران

گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلند

 

شاعر: صائب تبریزی/ غزل 77

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
3
اسفند

چیزی نیست!

به جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق

اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست

 

شاعر: فاضل نظری

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
2
اسفند

فراق و وصل چه باشد؟!!

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

که حیف باشد از او غیر او تمنایی

 

شاعر: حافظ/ غزل 491

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
1
اسفند

که خبر ز عشق دارد؟!!!

داني که خبر ز عشق دارد

آن کز همه عالمش خبر نيست

 

شاعر: سعدی/ غزل116

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin