26
مرداد

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست!

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

به لاله های چمن چشم بسته می گذرم

که تاب دیدن دلهای داغدارم نیست

 

شاعر: شهریار/ غزل 27


free b2evolution skin
20
مرداد

یابن الرضا!

ماهی ولی به چشم همه رو نمی شوی

عطری ولی روانه به هر سو نمی شوی

آهوی روسیاه و هوس ران رسیده است

یابن الرضا !تو ضامن آهو نمی شوی ؟

 

شاعر: محمد حسین لطیفیان

 


free b2evolution skin
16
مرداد

شب سرآمد یک دم آخر دیده بر هم نه رهی !

تا بود اشک روان از آتش غم باک نیست

برق اگر سوزد چمن را جویبار آسوده است

 

شاعر: رهي معيري/ غزل/ جلد دوم/شب زنده دار


free b2evolution skin
16
مرداد

مرگ خود می‌بینم و رویت نمی بینم هنوز !

آرزو مرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت

غم نمی گردد جدا از جان مسکینم هنوز

گر چه سر تا پای من مشت غباری بیش نیست

در هوایش چون نسیم از پای ننشینم هنوز

سیمگون شد موی و غفلت همچنان بر جای ماند

صبحدم خندید و من در خواب نوشینم هنوز

 

شاعر: رهي معيري/ غزل ها/ جلد دوم/وفاي شمع


free b2evolution skin
5
مرداد

در سکوت ما ، صدا می اید از دیوار ها!

نقاش آهو می کشد اما، صیاد دارد تیر می سازد 

صیاد بی رحم است یا عاشق ؟ نقاش صیادی نمی فهمد …

 

شاعر: سید تقی سیدی/ چاه نامه

 

 


free b2evolution skin
 
دانلود نرم افزارهای قبله نما