25
دی

هیچ کس؟!!

هیچ کس گرد دل ما نتواند گردید

کاین شکاری است که در پنجه شیرانه اوست

دام او می کند آزاد ز غم ها دل را

سیر چشمی ز دو عالم، اثر دانه اوست


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1511

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
24
دی

غم عشق!

با غم عشق غم عالم فانی هیچ است

غم عالم نخورد هر که همین غم با اوست


شاعر: صائب تبریزی/ غزل 1509

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
18
دی

جاي هيچ اكراه نيست!

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست


شاعر: حافظ/ غزل 71

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
17
دی

دل نهادم به صبوري

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت

دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم

 

شاعر: سعدي/ غزل 417

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin
16
دی

چه چاره كند؟!!

بساز با من رنجور ناتوان ای یار

ببخش بر من مسکین بی‌نوا ای دوست

حدیث سعدی اگر نشنوی چه چاره کند

به دشمنان نتوان گفت ماجرا ای دوست

 

شاعر: سعدي/ غزل 103

اشتراک گذاری این مطلب!


free b2evolution skin