18
تیر

هیچ!

دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ

یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم

 

شاعر: سعدی/ غزل 371

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
17
تیر

اینش سزا نبود!

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان

دل شرح آن دهد که چه گفت و چه‌ها شنید

 

شاعر: حافظ/ غزل 243

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
16
تیر

دل نخوانند

خبر از عیش ندارد که ندارد یاری

دل نخوانند که صیدش نکند دلداری

 

شاعر: سعدی/ غزل 560

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
14
تیر

سر بی خبر به ما زد!

زین خوشترت کجا خبری در زند که دوست

سر بی خبر به ما زد و از ما خبر گرفت

 

شاعر: شهریار/ غزل 31

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
23
خرداد

هیچم نماند در همه عالمم به اتفاق!

آن‌ها که خوانده‌ام همه از یاد من برفت

الا حدیث دوست که تکرار می‌کنم

چون دست قدرتم به تمنا نمی‌رسد

صبر از مراد نفس به ناچار می‌کنم

 

شاعر: سعدی/ غزل 421

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
 
دانلود نرم افزار