21
خرداد

ز دوستان مجازی چو دشمنان برمیدم!

شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی

من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

مرا رواست که دعوی کنم به صدق ارادت

که هیچ در همه عالم به دوست برنگزیدم

 

شاعر: سعدي/ غزل 381


free b2evolution skin
21
خرداد

چه کند بنده که بر جور تحمل نکند!!

گر به عقبی درم از حاصل دنیا پرسند

گویم آن روز که در صحبت جانان بودم

که پسندد که فراموش کنی عهد قدیم

به وصالت که نه مستوجب هجران بودم

 

شاعر: سعدي/ غزل 380


free b2evolution skin
6
خرداد

در خیال من نیامد در یقینم هم نبود!!!

در حقیقت چون بدیدم زو خیالی هم نبود

عاشق و معشوق من بودم ببین این داستان

 

شاعر: ابو سعيد ابوالخير/ تكه50 


free b2evolution skin
6
خرداد

تو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین!

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین

باشد که در وصال تو بینند روی دوست

تو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین

 

شاعر: ابو سعيد ابوالخير/ تكه 53


free b2evolution skin
1
خرداد

خدای هر دو گیتی یار من بس!

درازست ار بگویم سر گذشتم

که چون بود و چگونه غرقه گشتم

به موج اندر کنونم بیم جانست

ندیده سود و سرمایه زیانست

 

شاعر: فخرا لدين اسعد گرگاني/ ويس و رامين/ نامه سوم

 


free b2evolution skin
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی