29
آبان

عشقِ من پيشِ خرد شرمنده نيست!

روزگارا قصد ايمانم مكن

زآنچه مي‌گويم پشيمانم مكن

گر بدي گيرد جهان را سربسر

از دلم اميد خوبي را مبر

شاعر: هوشنگ ابتهاج - سایه-

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
28
آبان

گر به مراد من روی ور نروی تو حاکمی...!

هرگزم این گمان نبد با تو که دوستی کنم

باورم این نمی‌شود با تو نشسته کاین منم

 

شاعر: سعدی/ غزل410

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
28
آبان

با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم؟!

فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو

این همه یاد می‌رود وز تو هنوز غافلم

 

شاعر: سعدی/ غزل407

 

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
28
آبان

باورم این نمی‌شود ...!

این همه نیش می‌خورد سعدی و پیش می‌رود

خون برود در این میان گر تو تویی و من منم

 

شاعر: سعدی/ غزل 410

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
28
آبان

غایت جهد و آرزو...!

لایق بندگی نیم بی هنری و قیمتی

ور تو قبول می‌کنی با همه نقص فاضلم

 

شاعر: سعدی/ غزل 406

اشتراک گذاری این مطلب!

free b2evolution skin
 
فراخوان چی شد طلبه شدم