13
دی

نمي گنجد؟!!

در ضمیر ما نمیگنجد بغیر از دوست کس

هر دو عالم را به دشمن ده، که ما را دوست بس


شاعر: اوحدي/ غزل 418


free b2evolution skin
23
شهریور

کم نشد مهر من از دوری و افزود!

کم شود مهر ز دوری دگران را لیکن

کم نشد مهر من از دوری و افزود، بیا

گر بپالودن خون دل من داری میل

اوحدی خون دل از دیده بپالود، بیا

 

شاعر: اوحدی/ غزل 48

 

 


free b2evolution skin
8
تیر

من جز تو کس ندارم!!!

پنهان اگر چه داری چون من هزار مونس

من جز تو کس ندارم پنهان و آشکارا

روزی حکایت ما ناگه به گفتن آید

پوشیده چند داریم این درد بی‌دوا را؟

 

شاعر: اوحدی/ غزل 6


free b2evolution skin