5
آبان

زمانی فرو نشین!

ایدل ز اضطراب، زمانی فرو نشین

دستم بزور دامن جانان گرفته است

 

شاعر: رضی الدین آرتیمانی/ غزل 14


free b2evolution skin
4
آبان

این حرف مگو با من و...!

ای عشق نگویم که به جای خوشم انداز

یکبار دگر در تف آن آتشم انداز

آتش چه زنی بر دلم از نام جدائی

این حرف مگو با من و در آتشم انداز


شاعر: رضی الدین آرتیمانی/ غزل 45free b2evolution skin
27
اردیبهشت

حیف و صد حیف...!

جز غم عشق بهر چیز که در ساخته‌ای

حیف و صد حیف از آن عمر که در باخته‌ای

 

شاعر: رضی الدین آرتیمانی


free b2evolution skin
19
فروردین

جهان را قاضی الحاجات عشق است!

نداند عقل راه خانهٔ عشق

که عقل کل بود دیوانهٔ عشق

خراب عشق آباد ی ندارد

بد و نیک و غم و شادی ندارد

نداند دوست از دشمن گل از خار

برش یکسان بود تسبیح و زنار


شاعر: رضی الدین آرتیمانی


free b2evolution skin