22
دی

کو تاثیرت؟!

ای ناله چه شد در دل او تاثیرت

کامشب نبود یک سر مو تاثیرت

با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک

ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟

 

شاعر: رهی معیری/ رباعی ناله بی اثر


free b2evolution skin
16
مرداد

شب سرآمد یک دم آخر دیده بر هم نه رهی !

تا بود اشک روان از آتش غم باک نیست

برق اگر سوزد چمن را جویبار آسوده است

 

شاعر: رهي معيري/ غزل/ جلد دوم/شب زنده دار


free b2evolution skin
16
مرداد

مرگ خود می‌بینم و رویت نمی بینم هنوز !

آرزو مرد و جوانی رفت و عشق از دل گریخت

غم نمی گردد جدا از جان مسکینم هنوز

گر چه سر تا پای من مشت غباری بیش نیست

در هوایش چون نسیم از پای ننشینم هنوز

سیمگون شد موی و غفلت همچنان بر جای ماند

صبحدم خندید و من در خواب نوشینم هنوز

 

شاعر: رهي معيري/ غزل ها/ جلد دوم/وفاي شمع


free b2evolution skin
6
فروردین

چو غنچه تنگدل از رنگ و بوی خویشتنم!

نه حسرت لب ساقی کشد نه منت جام

به حیرت از دل بی‌آرزوی خویشتنم

به خواب از آن نرود چشم خسته‌ام تا صبح

که همچو مرغ شب افسانه گوی خویشتنم

 

شاعر: رهي معيري/ غزل ها/ جلد1

عشق


free b2evolution skin
3
خرداد

تمنای عاشقان!

ای یارناگزیر که دل در هوای تست

جان نیز اگر قبول کنی هم برای تست

غوغای عارفان و تمنای عاشقان

حرص بهشت نیست که شوق لقای تست


شاعر: سعدی


free b2evolution skin
2
خرداد

میل وصالت چراست ...!

سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست

هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست

 

شاعر: سعدی/ غزل 48


free b2evolution skin
30
اردیبهشت

خواهم که...!

من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم

تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی

خواهم که ترا در بر بنشانم و بنشینم

تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی

 

شاعر: رهی معیری


free b2evolution skin