3
اسفند

چیزی نیست!

به جای دیدن روی تو در خود خیره ایم ای عشق

اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست

 

شاعر: فاضل نظری


free b2evolution skin
2
اسفند

فراق و وصل چه باشد؟!!

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

که حیف باشد از او غیر او تمنایی

 

شاعر: حافظ/ غزل 491


free b2evolution skin