7
شهریور

ای دلبر ما!!!

ای دلبر ما مباش بی دل بر ما

یک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما


شاعر: ابو سعید ابوالخیر/ رباعی 23free b2evolution skin
24
مرداد

رواست حاجت عاشق، دعا نمی خواهد!

    برای پیش تو بودن بهانه ای کافیست         بهشت لطف کریمان بها نمی خواهد
  دلیل ناله ی من یک نگاه محبوب است
  وگرنه درد غلامان دوا نمی خواهد
            فقیر آمدم و دلشکسته پرسیدم:   مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد؟
    دلم به عشق تو تا آسمان هشتم رفت
  نماز در حَرَمت «إهدِنا» نمی خواهد
       همین قدر که غباری بر آستان باشد   رواست حاجت عاشق، دعا نمی خواهد
            تو آشنای خدایی، کدام رهگذری   در این جهان غریب آشنا نمی خواهد؟

 

شاعر: قاسم صرافان

 


free b2evolution skin