27
آبان

دل همیشه غریبم هوایتان کرده است...

دل همیشه غریبم هوایتان کرده است هواى گریه پایین پایتان کرده است … چگونه لطف ندارى به این دو چشمى که کنار پنجره‌ها‌یت صدایتان کرده است؟ … تو آن نماز غریب همیشه‌‏ها هستى که کوچه‌‏هاى خراسان قضایتان کرده است  سپیده‌‏اى و به رنگ شفق در آمده‌‏اى… بیشتر »

free b2evolution skin
24
مرداد

رواست حاجت عاشق، دعا نمی خواهد!

برای پیش تو بودن بهانه ای کافیست   بهشت لطف کریمان بها نمی خواهد دلیل ناله ی من یک نگاه محبوب است   وگرنه درد غلامان دوا نمی خواهد فقیر آمدم و دلشکسته پرسیدم:   مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد؟ دلم به عشق تو تا آسمان هشتم رفت   نماز در… بیشتر »

free b2evolution skin