27
آبان

دل همیشه غریبم هوایتان کرده است...

دل همیشه غریبم هوایتان کرده است هواى گریه پایین پایتان کرده است … چگونه لطف ندارى به این دو چشمى که کنار پنجره‌ها‌یت صدایتان کرده است؟ … تو آن نماز غریب همیشه‌‏ها هستى که کوچه‌‏هاى خراسان قضایتان کرده است  سپیده‌‏اى و به رنگ شفق در آمده‌‏اى… بیشتر »

free b2evolution skin