11
اردیبهشت

که خدا کارگشای دل کارآگه ماست!

وحشت راه دراز از نظر کوته ماست

رخ ‌متاب ای ‌دل ‌از‌ین ‌ره که خدا همره ماست

 

شاعر: ملک الشعرای بهار/ غزل 20


free b2evolution skin
11
اردیبهشت

صحبت کروبیان را ترجمانی دیگر است!

بانگ عشاق وطن غالب ز روی درد نیست

خلق را دربارهٔ ایشان گمانی دیگر است

خرقه و دراعه و داغ جبین حرفیست مفت

صاحبان روح عالی را نشانی دیگر است

 

شاعر: ملک الشعرای بهار/ غزل19


free b2evolution skin
21
تیر

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست!!!

 

حذر چه می‌کنی از چشم غیر و صحبت خلق         ز قلب خویش حذر کن که گفت‌وگو اینجاست
       نگاهـــــــدار دل از آرزوی نامـــحرم         که فر و جاه و جمال زن نگو اینجاست
     خیال غیر مکن هیچ‌، کان حجاب لطیف         که چون درد، نبود قابل رفو، اینجاست
            شنیده‌ام به زنی گفت مرد بد عملی         که نیست شوهر و مطلوب کامجو اینجاست
  قدم گذار به مشگوی من - که خواهدگفت         به شوهر تو که آن سرو مشکمو اینجاست‌؟‌!
           چو این کلام‌، زن از مرد نابکار شنید         به‌قلب‌خوبش‌بزد دست وگفت‌: او اینجاست
          خدا و عشق و عفافند رهبر زن خوب         بهشت شادی و فردوس آرزو اینجاست
      «‌بهار» پردهٔ مویین حجاب عفت نیست         «‌هزار نکتهٔ باریکتر ز مو اینجاست‌»


شاعر: ملک اشعرای بهار/ غزل 18free b2evolution skin
24
فروردین

جز عشق صانعي نبود در جهان!!

آیات حسن مطلق و اسرار عشق پاک

با لاجورد بر گل رعنا نوشته‌اند

جز عشق‌، صانعی نبود در جهان «‌بهار»

بیهوده گفته‌اند جز این یا نوشته‌اند


شاعر: ملك لشعراي بهار/ غزل 55


free b2evolution skin