28
مهر

چه جای موت و اعادت!!!

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت

گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت

کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت

مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد

که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت

 

شاعر: سعدی/ غزل 33


free b2evolution skin
27
مهر

غم تو واجب و ملزم!

بده آن آب ز کوزه که نه عشقی است دوروزه

چو نماز است و چو روزه غم تو واجب و ملزم

به خدا شاخ درختی که ندارد ز تو بختی

اگرش آب دهد یم، شود او کنده هیزم


شاعر: مولانا/ دیوان شمس/ غزل 1613free b2evolution skin
26
مهر

هزار نکته در این کار هست!

ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی

هزار نکته در این کار هست تا دانی

بجز شکردهنی مایه هاست خوبی را

به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی

 

شاعر: حافظ/ قصیده 2


free b2evolution skin
25
مهر

نیست!

غیر عشقت راه بین جستیم نیست

جز نشانت همنشین جستیم نیست

آن چنان جستن که می‌خواهی بگو

کان چنان را این چنین جستیم نیست


شاعر: مولانا/ دیوان شمس/ غزل 426free b2evolution skin
24
مهر

بساز!

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز

زان که درمانی ندارد دردِ بی‌آرام دوست…

 

شاعر: حافظ/ غزل 62


free b2evolution skin