25
آبان

بوی «حسن» وزیده ز اشعار محتشم!

باید دوباره خیمه غم دست و پا کنیم پرچم، کُتل، کتیبه، علم دست و پا کنیم  بعد از دو ماه گریه به ارباب بی کفن اشکی برای شاه کرم دست و پا کنیم شاعر: محمود مربوبی بیشتر »

free b2evolution skin
25
آبان

از غصه‌هات پشت رباعی دو تا شده!

تابوت تیر خورده و یک قبر بی حرم این هم جزای آن همه آقایی و کرم وقتی به بال دل به بقیع تو می‌پرم دنیا خراب می‌شود انگار بر سرم   شاعر: داود رحیمی بیشتر »

free b2evolution skin